Bán chạy nhất
example4
Seafood-Tomtato
120.000 vnd (S) / 190.000 vnd (B)
example4
Seafood Cream
125.000 vnd (S) / 195.000 vnd (B)
example4
Premium Shrimp Tomato
105.000 vnd (S) / 175.000 vnd (B)
example4
Bacon Corn Cream Mayonaise
98.000 vnd (S) / 105.000 vnd (B)
example4
Quarter Special Tomato and Cream
210.000 vnd
example4
Sausage Japanese Style
99.000 vnd (S) / 165.000 vnd (B)
Pizza Factory
 
Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1982, Pizza Factory mang đến những trải nghiệm về một loại pizza kết hợp công thức và nguyên liệu tuyệt vời của pizza ý với những giá trị ẩm thực của Nhật Bản...
Tin tức
31/10/2014
Pizza Factory website đã mở cửa.